Instagram @wiggler_ab

Cotton Cordell Deep Diving Red Fin

En gösfångare av rang. Finns i 12 heta färger bland annat ”red head” och ”gösambulansen”.

14 cm och 12gr

Vid trolling så hamnar betet på ca 4,5-6 meter vid 90 fots släplängd och 0,45mm nylon

Både vid trolling och spinnfiske har Deep Red Fin CD9 fått ett rykte om att vara en av de mest produktiva djupgående wobbler som finns! Speciellt bland göstrollare har Deep Red Fin blivit en verklig favorit. I svårfiskade vatten såsom Mälaren och norra Östersjön, bl.a. runt Trosa och Furusund, har mängder av stora gösar och gäddor fångats på Cotton Cordell CD9 vid trolling.