Instagram

Wiggler Predator tafsar

Wiggler Predatortafsar finns i både smidig wire och i fluorocarbon, självklart så sitter Gamakatsus 13B krok på dessa tackel. Fungerar till allt mete, både ifrån båt, brygga och is.

Fungerar lika bra med levande betesfisk som med dött bete.

Tafsarna är provdragna och håller vad dom lovar.